-->
هشت پا

لينكدوني

بايگاني لينكدوني


فتوبلاگ

بايگاني فتوبلاگ
Sunday, March 21, 2004نوروز باستاني بر همگان مبارک

سال نو و روز اورمزد ماه فروردين سال هزار سيصدو هشتادو سه خورشيدي و سه هزارو هفتصدو چهل ودو زرتشتي ايراني بر همه ايرانيان در سراسر گيتي مبارک.
براي همه هموطنان و دوستان عزيز سالي پر از موفقيت و بهروزي آرزو ميکنم.

بعد از حدود دو ماه سکوت وبلاگي به دلايل مختلف ، از اين پس بار ديگر وبلاگنويسي رو از سر ميگيرم.پس به قول فريدون فرح اندوز وبا صداي بلند ميگم با سلامي دوباره

پي نوشت: فايل فلشي رو که ابتدا اين پست گذاشتم از تو سايت ندارايانه برداشتم به نظرم مناسبترين چيز ي بود که ميشد ابتدا اين مطلب گذاشت.
خرم باشيد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Home