-->
هشت پا

لينكدوني

بايگاني لينكدوني


فتوبلاگ

بايگاني فتوبلاگ
Monday, August 16, 2004

شنيدی؟ ببخشيد اگه صداش اذيتتون کرد !
صدای چی بود؟ چيزه مهمی نبود فقط يه چیزی در درونم شکست ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sunday, August 01, 2004

فوتبال
بقول فردوسي پور ما که سکته رو زديم تا ايران برد شما رو نميدونم!عجب بازي نفس گير و پرهيجاني بود. تيم ما يک تيمه نصفه و نيمه بود و يک دفاع درست حسابي نداشت و مثل آب يخ گل ميخورد! اما بچه واقعا گل کاشتن با گل زدن اين مشکل حل کردن و بالاخره ما پيروز شديم . سه نفر ديروز واقعا هنرمندانه و منياتوري بازي ميکردن اول از همه مهدوي کيا و بعد علي کريمي و کعبي .اما مهتر از همه مربي مقتدر و متفکر ما برانکو خوب تيم را رهبري کرد و ديروز يک روز سخت اما عالي بود.در آخر بچه ها متشکريم.

پي نوشت : تا کور شود هر آنکه نتواند ديد ( منظور کنفدراسيون و هئيت داوران آسياست )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Home