-->
هشت پا

لينكدوني

بايگاني لينكدوني


فتوبلاگ

بايگاني فتوبلاگ
Sunday, October 30, 2005

حکايت خودپرداز و شبکه شتاب!!!

من همينجا از مسئولين محترم بانکها و بانيان شبکه شتاب و سيستم خودپردازهاي مربوط نهايت سپاس و قدرداني رو بواسطه اينکه اينهمه در فکر خدمت به مردم هستند اعلام ميکنم!!! اميدوارم پروردگار بتمام رفتگان و نرفتگانشون رحمت کنه!!
چند روز پيش در راه برگشت بخونه برام مشکلي پيش اومد و پول لازم شدم شديد و دست انداختم تو کيفم رو نگاه کردم ديدم چهارتومن بيشتر همرام نيست بنابر اين تو مسير به اولين خودپردازي که رسيدم واستادم تو صف تا پول بگيرم، شايد پنج نفر جلوم بودن که هرکدوم فکر کنم دويست تومن برداشت کردن!!! نوبت من که شد کارت رو تو دستگاه وارد کردم ديدم ميگه بعلت مشکل در مرکز برقراري ارتباط ممکن نميباشد!! نفر پشت سرم که پسر جوني بود گفت آقا کارتت ماله کدوم بانکه؟؟ گفتم تجارت ! گفت بانک صادرات تا پنجم برج فقط به کارتهاي خودش و بانک ملي سرويس ميده!!! خلاصه سلانه سلانه راه افتادم که به بانک ديگه اي برسم اوليش بانک ملي بود که زده بود تا اطلاع ثانوي از دادن سرويس به مشتريان معذوريم! اونطرف خيابان بانک کشاورزي بود گفتم حالا اگه با کارت بانک تجارت مشکل داشت از کارت مهر ،که ماله خودشونه استفاده ميکنم. رفتم و ده دقيقه اي صف وايستادم تا نوبتم بشه ، کارت تجارت رو که وارد کردم با همون صفحه آبي مواجه شدم!!! وکلي پوزم کش اومد! کارت مهر وارد کردم وقتي پسورد و مبلغ رو وارد کردم!! ناگهان ديدم اين پيام تو صفحه ظاهر شد که بدلايل امنيتي کارت شما ضبط شد!! اصلا ديگه داشتم قاط ميزدم !! شانس آوردم که چند نفر تو شعبه مشغول اضافه کاري بودن ، خلاصه بعد از کلي در زدن و ايما اشاره يکي اومد در باز کرد و موضوع رو گفتم کارت شناسايي خواست و بعد کارت رو پس داد گفتم چرا اينطور شد گفت حتما پسورد رو اشتباه زدي! گفتم تا اونجا که يادم دوباره سوال ميکنه اونم تا سه بار آگه اشتباه بعد کارت ضبط ميکنه!! گفت نه حتما کنار موبايل گذاشتي خراب شده ! منم تو فکر بودم که شايد اينکار کردم! که ديدم داد يک خانمه دادش رفت هوا که آقا کارت منو گرفت !!‌ ماله اونم همون دفعه اول گرفته بود! خلاصه کارمند بانک گفت حتما دستگاه مشکل داره و رفت قطعش کرد!! بازم از رو نرفتم پياده راه افتادم دنبال بانک تجارت! بعد چند دقيقه پياده روي رسيدم به يک خودپرداز بانک تجارت که ديدم هم کار ميکنه هم کسي جلوش نيست کلي خوشحال شدم رفتم که پول بگيرم ديدم پول نداره!!!
در نتيجه هم از رو رفتم هم پوزم خورد و هم کلي دچار افسردگي مزمن شدم و بحالت لشگر شکست خورده برگشتم سمت خونه!!!

خوش باشيد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Saturday, October 22, 2005

لرد بايرون ميگويد: براي پيشرفت سه چيز لازم است ، اول پشتکار ، دوم پشتکار و سوم پشتکار!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tuesday, October 18, 2005

تعطيلي نيمه رسمي

گمونم دو ماه شد كه مطلبي پست نكردم، حقيقش يك مدت هست كه حس و حالش رو ديگه ندارم البته بعضي وقتا چيزهايي به ذهنم ميرسه كه بنويسم ولي پاي كيبرد كه ميرسم ته ميكشه و بيخيالش ميشم!
اين وسط كلي حوداث و اتفاقات هم افتاد كه منو برا مدتي از فضاي وبلاگ خوني و وبلاگ نويسي خارج كرد. بگذريم بالاخره تصميم گرفتم كه نزارم تا مدتي چراغ اينجا خاموش شه بنابر اين بازم مينويسم حالا تا بعد ببينم چي پيش مياد!

پفك جايزه جواب يك سوال!!!

امروز پشت ميز كارم نشسته بودم كه يكي از مدير پروژه هامون كه مردي حدودا 45 ساله وارد شد، اومد بالاسرم اولش كلي احوالپرسي و اين داستان يكدفعه يك قيافه جدي بخودش گرفت و گفت: "ببين يك سوال ازت ميپرسم كه اگه جوابش رو بگي ميفهمم كارت واقعا درسته ، يا نه اصلا ...." يك چند لحظه مكث كرد و گفت:" بهت جايزه ميدم ، چهارتا پفك ميخرم!!!"
يك لحظه همچين حالم گرفته شد!! احساس كردم كه يك بچه شش ساله شدم كه با پفك دارن سرم رو گول ميمالن!! كلي به شخصيتم توهين شد!!!
خلاصه جوابش رو دادم ، اونم كلي خوشحال شد چون ظاهرا خانومش كلاس كامپيوتر ميره و استادشون يك سوال داده و گفته هركي جواب رو بياره من نمره كامل بهش ميدم. خلاصه فعلا رفته برام چهار تا پفك بخره !!!

كسي سوالي چيزه نداره؟!

خوش باشيد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sunday, October 02, 2005

جشن مهرگان بر همه ايرانيان خجسته باد

روز مهر از ماه مهر مصادف است با جشن مهرگان ، و يکي از باستاني ترين جشنهاي ايراني ميباشد ايرانيان از دوران باستان اين روز را جشن مي گرفتند زيرا نشانه پايان يک فصل (تابستان) و شروع فصلي ديگر (زمستان) بود.و اين رسم از زمان پيش از رواج آئين زرتشتيگري در ايران رواج داشته است ولي امروز متاسفانه به غلط رسم و جشني زرتشتي محسوب ميشود اگرچه بعدها اين رسم بعدها وارد آيين زردشتگري شد.اين جشن بعد از نوروز داراي بيشترين اهميت بوده است. مهرگان از روز مهر شروع ميشده و به مدت شش روز ادامه داشته است . گفته ميشود ايرانيان در چنين روزي به رهبري کاوه بر عليه ضحاک قيام کردند و بعد از شکست او فريدون را به پادشاهي برگزيدند.اين جشن در زمان هخامنشيان و پيش از آنها رواج داشته و در چنين زماني شاهان به زيردستان و پادشاهان محلي هداياي ميدادند.بعدها در زمان ساسانيان بر عظمت اين مراسم افزوده شد به طوري اهميت آن با نوروز يکسان شد. شاهنشاه ساساني در چنين روزي به ميان مردم مي آمد وبا آنان همسفره و همخوراک ميشد .بعد از ورود اسلام به ايران اين مراسم همچنان به قوت خود باقي بود بطوري که گزارشهاي مختلفي در مورد برگزاري اين مراسم در دربار سامانيان وجود دارد.با ورود مغول وبروز فقر وافسردگي و سپس رواج صوفگري در ميان ايرانيان از اهميت آن کاسته شد و با شکلگيري حکومت صفويه در ايران به کلي ز برگزاي آن ممانعت به عمل آمد زيرا سلاطين صفوي آن را از رسوم زردشتيان مي شمردندو خود را سلطان مسلمين ميدانستند .ظاهرا اين برخورد در زمان قجرها نيز به شدت دنبال ميشده است.اما امروزه ما ميدانيم که اين مراسم از ديرباز ميان ايرانيان چه پيش از اسلام و چه بعد از ان رواج داشته است و برگزاري آن توسط زردشتيان هيچ ربطي به آيين زردشتيگري ندارد.
خرم باشيد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Home