-->
هشت پا

لينكدوني

بايگاني لينكدوني


فتوبلاگ

بايگاني فتوبلاگ
Tuesday, November 29, 2005

تضاد از تفکر تا عمل

خيلي بده که آدم پيش خودش مدرن فکر کنه ، سنتي عمل کنه و سنتي جواب بگيره و نتيجه عمل با انديشه مدرن تحليل کنه!
اين تضاد و پارادوکس چيزيست که کم وبيش گريبانگير ماست!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sunday, November 27, 2005

هر چند که رنگ و بوي زيباست مرا ***** چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که طربخانه خاک ***** نقاش ازل بهر چه آراست مرا
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thursday, November 24, 2005

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tuesday, November 22, 2005

دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر ***** که از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند يافت مي نشود جسته ايم ما ***** گفت آنکه يافت مي نشود آنم ارزوست
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sunday, November 20, 2005

هميشه خرد را تو دستور دار **** بدو جانت از ناسزا دور دار
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wednesday, November 16, 2005

کريستف کيسلوفسکي

او سعي در سه گانه ماندگار خود يعني آبي سفيد و قرمز دو اصل را که به آن اعتقاد دارد بيان کند
-برابري يعني ارضاء حس انتقام جويي
- اساس شکلگيري شخصيتي انسانها حس حقارت آنهاست
من دوران دانشجويي اين سه گانه رو ديدم به لطف يکي از دوستان فرصتي دست داد تا اين مجموعه رو با فرمت دي وي دي با زير نويس فارسي و بدون سانسور ببينم ، بازم تاثير فيلم روم شديد بود! بقول بروبکس خون دماغ شدم!!! واقعا کار معرکه ايست و آخرين کار اين کارگردان بزرگه چون يکي دو سال بعد از ساخت مجموعه درگذشت .

خوش باشيد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wednesday, November 02, 2005

خبر!!

اخبار حوادث از صداو سيما: طي يکسري عمليات پليسي در ايتاليا چهار شبکه اينترنت!! که به کار تجارت و سوءاستفاده جنسي از کودکان اشتغال داشتند متلاشي شدند!!!

توضيح : اعضاي احتمالي اين باند شمال يک سرور رکمانت اينتل، يک روتر سري شش هزار بهمراه يک وب سرور آپاچي و سيستم عامل لينوکس!!!

جون خودم يکسري نابغه و دانشمند و دکتر!! در صدا و سيما جمعند!! خبرهاي توپ ميدن و سريالهاي مشتي ميسازن!!(شامل انواع آقا قندي هاو آقا هاشم ها و غيره...). من که واقعا لذت ميبرم جا داره از همينجا و از صميم قلب سپاس و قدرشناسيم رو به محضر مديريت محترم صدا و سيما تقديم کنم!!!

خوش باشيد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Home