-->
هشت پا

لينكدوني

بايگاني لينكدوني


فتوبلاگ

بايگاني فتوبلاگ
Monday, February 20, 2006

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sunday, February 12, 2006

هر چقدر زمان ميره جلو اوضاع افتضاح تر ميشه!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tuesday, February 07, 2006

آنفلوانزاي مرغي

بالاخره بعد از کلي پنهانکاري و تکذيب و داستانهاي مشابه ظاهرا حضور مهمان نخوانده اي بنام آنفلوانزاي مرغي در استان گيلان تاييد شده است! ظاهرا بعد از مرگ دسته جمعي تعداد زيادي از پرندگان مهاجر در استان گيلان و تالاب انزلي مسئولين مربوطه ضمن اعلام خبر ، خريد و فروش هر نوع پرنده اي رو در سطح استان ممنوع کردن. گزارشات تاييد نشده اي از مرگ پرندگان در آذربايجان و کردستان و همچنين تهران وجود داره که هنوز هيچ منبع موثقي اونو تاييد نکرده . گفته ميشه ابتلا به آنفلوانزاي مرغي از طريق گوشت خام پرندگان صورت ميگيره و در صورت پختن کامل گوشت احتمال ابتلا به صفر ميرسه ولي بهر صورت احتياط لازمه چون بيماري بسيار خطرناکي رو بوجود مياره که در سالمندان و کودکان اغلب منجر بمرگ ميشه. البته هنوز هيچ موردي که مبني بر انتقال بيماري و ابتلا از راه انسان به انسان باشه مشاهده نشده ولي ميدونيم که کافي جهشي در ساختان اين ويروس صورت بگيره و اين قدرت به اون بده .بهرصورت بايد مواظب اين مهمون ناخوانده يعني ويروس H5N1 که در اطرفمون داره پرسه ميزنه باشيم!!!

خوش باشيد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Saturday, February 04, 2006

کسي ميدونه چرا من اينهمه بد شانسم؟؟؟؟؟؟؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Home