-->
هشت پا

لينكدوني

بايگاني لينكدوني


فتوبلاگ

بايگاني فتوبلاگ
Saturday, April 26, 2008

بازگشت همه بسوی اوست
احتراما به استحضار میرساند در راستای کنار گذاشتن تنبلی و بلاگ نویسی دوباره و اینکه وبلاگ ما دچار معایب و مشکلات زیادی هست و بنابر به تشویق بسیاری از دوستان به واسطه امکانات خوب و راحتی کار کردن با وردپرس و اینکه با روحیه آدمهای تنبلی مثل من که عادت به آماده خوری دارن بنابر به ساختمان وردپرس و اشکوب فارسی واحد 8paa.wordpress.com تغییر مکان دادیم ، بازدید شما از مکان جدید! باعث شادی روح آن مرحوم تازه درگذشته (blogger) و تسلی خاطر بازماندگان میگردد.
با تشکر یک هشت پای تنبل!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Home